Beschermd cultuurhistorisch landschap

Sint-Servatiuskapel: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 04-07-1975 tot heden

ID
1395
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1395

Besluiten

Sint-Servatiuskapel
definitieve beschermingsbesluiten: 04-07-1975  ID: 854

Beschrijving

De onmiddellijke omgeving van de Sint-Servatiuskapel is beschermd als landschap. Het betreft de met bomen omzoomde heuvel, met uitzondering van de kapel zelf. Dit gebouw wordt in hetzelfde beschermingsbesluit beschermd als monument.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de vermelde (Sint-Servatius)kerk is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Servatiuskapel

Rommersom zonder nummer (Hoegaarden)
Op een heuveltje staat tussen het groen een éénbeukig stenen gebouw van twee traveeën, dat oorspronkelijk romaans blijkt te zijn. De puntgevel met speklagen van bak- en zandsteen uit de 18de eeuw is versterkt met latere steunberen, en bekroond met een leien klokkentorentje.