Beschermd monument

Westerstaketsel

Beschermd monument van 09-03-2006 tot heden
ID: 14046   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14046

Besluiten

Westerstaketsel
definitieve beschermingsbesluiten: 09-03-2006  ID: 4464

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het Westerstaketsel, een wandelpier die vertrekt aan de Montgomerykaai, met inbegrip van het havenlicht op de kop. De gebouwen op het staketsel zijn niet beschermd.Waarden

Westerstaketsel met inbegrip van het havenlicht op kop en zonder de gebouwen gelegen op het staketsel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als zijnde een voorbeeld van een houten havenstaketsel met havenlicht op de kop, essentieel onderdeel van een kusthavenuitrusting in casu van de Oostendse havengeul, gebouwd in 1888-89 als opvolger van verschillende gelijkaardige voorgangers die reeds vóór 1834 te Oostende werden gebouwd.
Als zijnde een materiële getuige van de mogelijkheden op het vlak van de eind-19de-eeuwse houtbouw voor constructies die zeer onderhevig waren aan krachten van mechanische aard, meer bepaald als waterbouwkundige constructie.
Als zijnde een staketsel van 1888-1889 dat met zijn ca. 650 m lengte als één van 's werelds langste houten staketsels uit die periode geldt.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een materiële getuige van de ontwikkelingen op het vlak van het kusttoerisme in de tweede helft van de 19de eeuw in België.
Als zijnde een materiële getuige van de algemene gewijzigde mentaliteit van het publiek ten aanzien van strand en zee, waarin een deel van de haveninfrastructuur deel gaat uitmaken van het mondaine toeristische leven, waardoor de opeenvolgende staketsels reeds vanaf 1834 voorzien waren van een wandelweg ten behoeve van de kusttoeristen en van de bewoners van Oostende, wandelweg die ca. 1890 aanzienlijk werd verbreed.
Als zijnde een bouwsel dat voor Oostende als toeristische trekpleister deel uitmaakt van het collectief geheugen, en tevens het onderwerp uitmaakt van talrijke afbeeldingen.

historische waarde

Als zijnde een eind-19de-eeuws staketsel dat deel uitmaakt van de historische haveninfrastructuur van Oostende en als dusdanig een getuige is van een belangrijke episode in de ontwikkeling van de haven van Oostende.
Als zijnde een getuige van de 19de-eeuwse ontwikkeling van Oostende tot mondaine badstad, waarbij het elitaire publiek in navolging van de koninklijke familie zijn vakanties doorbracht in Oostende. Het Westerstaketsel was gekend als de favoriete wandeling van Koning Leopold II.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Westerstaketsel

Montgomerykaai zonder nummer (Oostende)
Opgetrokken in 1888-1889 bij de nieuwe uitbreidings- en verbeteringswerken aan de haven. Het Westerstaketsel wordt afgebroken en verplaatst ter verbreding van de havengeul.