Beschermd monument

De Peperbusse

Beschermd monument van 05-11-1946 tot heden
ID: 14078   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14078

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de kerktoren met gotische onderbouw van de oude Sint-Pieter- en -Pauluskerk, gelegen ten westen van de eveneens beschermde 'nieuwe' Sint-Pieter- en -Pauluskerk, die werd opgetrokken in opdracht van koning Leopold II en naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) van 1901 tot 1905.Waarden

De toren der oude Sint-Petrus- en -Pauluskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

De Peperbusse

Sint-Petrus- en -Paulusplein zonder nummer (Oostende)
* Sint-Petrus en -Paulusplein z.nr. <italic>Sint-Pieterstoren</italic>. Beschermd als monument bij R.B. van 5/11/1946.Resterende vierkante westtoren, z.g. de "<italic>Peperbusse</italic>", van de in 1896 door brand vernielde oude Sint-Petrus- en -Pauluskerk, een gotische hallenkerk, met opmerkelijke vagevuur- en calvariegroep aan noordgevel. Gelegen aan westzijde van het plein en de hui