Beschermd monument

Schoolcomplex Latijnse en Vlaamse School: straatvleugel, oostvleugel en poortgebouwtje

Beschermd monument van tot heden

ID
14183
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14183

Besluiten

Woningen, schoolgebouwen en klooster
definitieve beschermingsbesluiten: 04-06-2004  ID: 4253

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De gebouwen, deel uitmakend van het schoolcomplex van de voormalige Latijnse en Vlaamse School, zijn beschermd als monument. De bescherming omvat het 17de-eeuwse pand, aansluitend bij het 16de-eeuwse pand met opvallende deuromlijsting van 1739 dat reeds op 27 oktober 1992 werd beschermd als monument, als ook de achterliggende vleugel van 1716-1718 en het poortgebouwtje.Waarden

De gebouwen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde belangrijke materiële en goed bewaarde getuigen van de onderwijsgeschiedenis en het religieuze leven in de stad Veurne tijdens het Ancien Régime. Dit complex omvat het schoolgebouw van de 'Vlaamse Schole' of lager onderwijs (Noordstraat 23) op initiatief van de kasselrij Veurne opgetrokken in 1626-1627 en de oostvleugel van het Oratorianenklooster, dat in 1716-1718 als schoolgebouw geconcipieerd werd. In deze vleugel was de zogenaamde 'latijnse schole' ondergebracht. Het poortgebouwtje, vermoedelijk daterend uit het einde van de 18de eeuw vormt reeds van oudsher de toegang tot het kloostercomplex. De voorgestelde beschermingen sluiten aan op het reeds beschermde pand Noordstraat 21, waar de beide panden historisch en architectonisch één geheel mee vormen.
Deze gebouwen zijn tevens architectuurhistorisch waardevol als zijnde interessante panden respectievelijk teruggaand tot de eerste helft van de 17de, de vroege 18de eeuw en het einde van de 18de eeuw.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Schoolcomplex Latijnse en Vlaamse School

Noordstraat 21, Smissestraat 1-3 (Veurne)
Gedeelte van het Koninklijk Atheneum. Gebouwd op de plaats van het voormalig Gavegasthuis, gesticht in 1324 door Joannes van Dendermonde, kanunnik van de Sint-Walburgakerk. In 1578 door het kapittel overgedragen naar de stad: ingericht tot school wanneer eind 16de eeuw de verschillende Veurnse gasthuizen in het Sint-Jansgasthuis samensmelten.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.