Schoolcomplex Latijnse en Vlaamse School

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Gedeelte van het Koninklijk Atheneum
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Noordstraat, Smissestraat
Locatie Noordstraat 21, Smissestraat 1-3, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedeelte van het Koninklijk Atheneum

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Schoolcomplex Latijnse en Vlaamse School: 16de-eeuws pand
gelegen te Noordstraat 21 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 27-10-1992.

omvat de bescherming als monument Schoolcomplex Latijnse en Vlaamse School: straatvleugel, oostvleugel en poortgebouwtje
gelegen te Noordstraat 21, Smissestraat 3 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beschrijving

Nummers 21, 23. Gedeelte van het Koninklijk Atheneum. Gebouwd op de plaats van het voormalig Gavegasthuis, gesticht in 1324 door Joannes van Dendermonde, kanunnik van de Sint-Walburgakerk. In 1578 door het kapittel overgedragen naar de stad: ingericht tot school wanneer eind XVI de verschillende Veurnse gasthuizen in het Sint-Jansgasthuis samensmelten. In 1604 wijkt het lokaal van de Vlaamse School (lager onderwijs) voor het Kapucijnenklooster. De Latijuse School, nu ook Seminarie der Bursiers genoemd, blijft en wordt in 1627 uitgebreid; 1613- 1713, onderwijs verzorgd door norbertijnen van de Sint-Niklaasabdij, vervolgens door de Oratorianen tot aan de Franse bezetting. 1716: uitbreiding met oostelijke vleugel en kapel; ook verbeteringswerken.

Nummer 21, vermoedelijk gebouwd eind XVI, en uitgebreid met nummer 23 in 1627 cf. ook bouwnaad tussen de twee gevels. Deels bewaarde oostelijke vleugel aan speelplaatszijde, van 1716.

Nummer 21. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen), in kern opklimmend tot eind XVl cf. supra. Verankerde bakstenen lijstgevel; zandstraling en siliconenbehandeling in 1972. Zogenaamd Brugse traveeên met bolbeloop; sporen van boogvelden boven de rechthoekige XIX-vensters. Lodewijk XIV-deuromlijsting van 1739 naar ontwerp van en uitgevoerd door Jacobus Daghelet; kaderde in de reeks verfraaiingswerken van na 1716. Merkwaardige vertolking in lichtgele baksteen (Nieuwpoort) van natuurstenen voorbeelden, behalve sluitstenen en vernienwde vazen (1972) van kalksteen; sokkel van gecementeerde blauwe hardsteen. Rondboogdeur met sluitsteen en imposten, gevat in rechthoekige omlijsting van vlakke pilasters met geprofileerde kroonlijst waarop centrale rondboognis met schelpvulling, tussen twee siervazen op sokkel; tegen geblokte achtergrond met flankerende voluten onderaan. Deels vernieuwd (?) houtwerk en Mariabeeld in de nis.

Uitgebouwde achtergevel onder zadeldak (n straat). Tuitgevel met aandak en muurvlechtingen.

Nummer 23. Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen); verankerde bakstenen lijstgevel. Oude kern van circa 1627 (cf. supra) aangegeven door muurankers met gekrulde spie; zogenaamd Brugse traveeën indeling, aangepast in XIX volgens breuken in profilering; sporen van boogvelden boven de strekse lateien van de XIX-muuropeningen.

Deels bewaarde oostelijke vleugel van 1716 op de speelplaats; haaks aanleunende W.kapel thans vervangen door recenter gebouwtje. Oostelijke gevel: witbeschilderde verankerde bakstenen lijstgevel van acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (n // Noordstraat, kunstleien); gepikte plint. Rechthoekige muuropeningen; voorheen spitsbogig op de begane grond. Behouden: twee houten kruiskozij nen met schuiframen, kleine roedenverdeling en bovenvak met tralies aan binnenzijde, op de begane grond; oeil-de-boeuf met kozijn voorzien van kleine roedenverdeling en tralies aan binnenzijde, op de bovenverdieping ter hoogte van de vernieuwde trap binnenin; houten kloosterkozijn met verdwenen roedenverdeling rechts op de bovenverdieping. Verdwenen dakkapellen.

  • S.A.V., oud archief, bundel 1036.
  • DALLE D., Historiek van het Koninklijk Atheneum te Veurne (1851-1951), s.l., 1951.
  • TERMOTE J., Het poortje van het "Seminarie" (1739) en de architectuur in de eerste helft van de 18de eeuw te Veurne (De Gidsenkring, XVIII, 3, 1980, pagina's 4-13).
  • VAN DEN BERGHE F., Geschiedenis van de Latijnse Schoole en van het Bisschoppelijk College te Veurne, Veurne, 1952.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Aanvullende informatie

Aan een gevel langs de speelplaats is een rechthoekige bronzen gedenkplaat bevestigd, voor (oud-)leerlingen die als militair omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voorstelling van een bloemenkrans waarrond een banderol met opschriften gewikkeld is. Ontworpen door H. Ruyssen en gegoten door Vindevogel uit Zwijnaarde (gesigneerd).

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (19-04-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noordstraat

Noordstraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.