Beschermd monument

Nepomucenusbrug

Beschermd monument van 28-03-2002 tot heden

ID
14198
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14198

Besluiten

Bruggen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-2002  ID: 3821

Beschrijving

De Nepomucenusbrug, met inbegrip van het heiligenbeeld van Johannes Nepomucenus, is beschermd als monument.Waarden

De Nepomucenusbrug met inbegrip van het beeld is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
De bruggen over de reien concretiseren niet alleen een eerste poging van de Brugse bevolking tot het verdedigen van de stad in de woelige periode na de moord op Karel de Goede in 1127, maar illustreren ook de groei die de stad kort na de aanleg van de omwalling maakt, waardoor buitenwijken al snel konden aansluiten bij de binnenstad. Ze illustreren dus de evolutie van Brugge als stad in ontwikkeling, als open stad.
Ze zijn bovendien relevante getuigen van de bouwevolutie van stenen bruggen.

sociaal-culturele waarde

Als bouwwerken van belangrijke bruggenbouwers zoals de 14de-eeuwse meestermetselaars Jan van Oudenaerde en Jan Petite, de 17de-eeuwse stadsbouwer Jan de Wachter en de 19de-eeuwse stadsarchitect Jean-Brunon Rudd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Nepomucenusbrug

Dijver zonder nummer, Rozenhoedkaai zonder nummer, Wollestraat zonder nummer (Brugge)
De Nepomucenusbrug verbindt de Wolle- met de Eeckhoutstraat en verbindt de Reie met de rei, zogenaamd de Dijver.