Beschermd monument

Burgerhuis ontworpen door Jan Tanghe

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden
ID: 14250   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14250

Besluiten

Herenhuizen, burgerhuizen, winkelgalerij James Ensor en hotel
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3921

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het functionalistisch burgerhuis uit circa 1957, ontworpen door Jan Tanghe.Waarden

Het rijhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een functionalistisch rijhuis van circa 1957, uitzonderlijk te Oostende, naar ontwerp van architect J. Tanghe (Oostende). Het getuigt van een strakke vormbeheersing gekoppeld aan een doordachte indeling. De oorspronkelijke gevelpolychromie was het resultaat van de samenwerking tussen de architect en meesterglazenier M. Martens (Sint-Andries - Brugge).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis ontworpen door Jan Tanghe

Euphrosina Beernaertstraat 21B (Oostende)
* Euphrosina Beernaertstraat nr. 21 B. Functionalistisch rijhuis naar ontwerp van architect J. Tanghe (Oostende) van ca. 1957. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.Volgens oude foto stond hier oorspronkelijk een 19de-eeuwse woning met oudere kern van 1791 aangegeven door muurankers. Gezinswoning met drie bouwlagen en terugwijkende bovenste verdieping uitgevend op zonneterras, onde