Beschermd monument

Waterpomp

Beschermd monument van 28-03-2002 tot heden
ID: 14264   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14264

Besluiten

Grenspaal, praalboog, waterput en pompen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-2002  ID: 3822

Beschrijving

De arduinen waterpomp te Brugge, is beschermd als monument.Waarden

Pomp Eiermarkt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een relevante getuige van het netwerk van openbare, bovengrondse stadspompen, dat vanaf de tweede helft van de 18de eeuw in de Brugse binnenstad werd uitgebouwd.

artistieke waarde

Als zijnde de enige resterende en bovendien vrij gaaf bewaarde rococopomp, een opvallende creatie van de Brugse beeldhouwer Pieter Pepers.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Waterpomp

Eiermarkt zonder nummer (Brugge)
Verkeersvrij pleingedeelte gedomineerd door horecafunctie zie onder meer verbouwde begane gronden. Bestrating met arduinen tegels en kasseien.