Beschermd monument

Vuurtoren

Beschermd monument van 29-10-2004 tot heden
ID: 14276   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14276

Besluiten

Vuurtoren
definitieve beschermingsbesluiten: 29-10-2004  ID: 4316

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de vuurtoren genaamd Lange Nelle, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integraal deel van uitmaken.


Waarden

De vuurtoren met inbegrip van de cultuurgoederen die er integraal deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als enig voorbeeld van een vuurtoren die ca. 1950 in een zakelijke, utilitaire doch sierlijke stijl eigen aan de periode van oprichting werd opgetrokken en dit op de plaats van twee voorgangers die respectievelijk in de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog werden vernield. Delen van de oude technische uitrusting werden bewaard. Het gaat hier tevens om de grootste en krachtigste vuurtoren die aan onze kust werd gebouwd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vuurtoren

Vuurtorenweg zonder nummer (Oostende)
Vuurtoren van 1947 in opvolging van twee voorgangers respectievelijk verwoest tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Beschermd als monument bij M.B. van 29/10/2004.