Beschermd cultuurhistorisch landschap

Fort Napoleon en omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 06-07-1976 tot heden

ID
14333
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14333

Besluiten

Fort Napoleon en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 06-07-1976  ID: 1005

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het Fort Napoleon en zijn omgeving. Het Fort is ook als monument beschermd.Waarden

De omgeving van het Fort Napoleon is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Fort Napoleon

Vuurtorenweg zonder nummer (Oostende)
* Vuurtorenweg z.nr. <italic>Fort Napoleon</italic>, oorspronkelijk z.g. "Fort Impérial". Beschermd als monument bij K.B. van 6/07/1976; omgeving van het fort beschermd als landschap bij zelfde K.B. Historiek.Vesting gelegen in de duinen ten oosten van de havengeul; gebouwd tussen 1810 en begin 1814 in opdracht van Napoleon in het kader van zijn plannen voor een invasie van Engeland. Oor

Is de gedeeltelijke bescherming van

Duinbossen tussen Oostende en Wenduine met Concessie De Haan

Bredene (Bredene), Klemskerke, Vlissegem, Wenduine (De Haan), Oostende (Oostende)
Deze ankerplaats omvat de smalle kustduinen tussen Oostende en Wenduine, deels ingenomen door struweel en bos. De begroeiing van de duinen vertoont een gradueel verschil van west naar oost. Bij De Haan liggen waarschijnlijk restanten van duinakkerlanden die later ook als weiland werden gebruikt. In de 19de eeuw werd een deel van het duinengebied in concessie gegeven aan de NV Le Coq-sur-mer om er een badplaats uit te bouwen met een uniforme stijl en met inbegrip van een verplichte groenaanleg. Dit leidde tot kleinschalige villabouw met een speels dakenspel. Het Fort Napoleon werd tussen 1810 en 1812 gebouwd in opdracht van keizer Napoleon Bonaparte én is één van de weinige die bewaard gebleven zijn.