Beschermd monument

Hoeve Stockveldt: boerenwoning, schuur en bakhuis

Beschermd monument van 17-07-2012 tot heden
ID: 14441   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14441

Besluiten

Stockveldhoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-2012  ID: 5060

Beschrijving

De boerenwoning, de schuur en het bakhuis van de Hoeve Stockveldt te Sint-Michiels, zijn beschermd als monument.Waarden

De zogenaamde Stockveldhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een gaaf bewaarde site die fasegewijs tot stand is gekomen. Het boerenhuis, oorspronkelijk in gebruik als huis van Plaisancie is samen met de schuur gebouwd circa 1781 in opdracht van baron Jean-Philippe de Pélichy, eigenaar van het nabijgelegen kasteel zogenaamd de rode poort. Het bakhuis werd vermoedelijk in het laatste kwart van de 19de eeuw gebouwd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een hoeve bestaande uit een ensemble van diverse gaaf bewaarde bestanddelen, waarbij vooral de mansardedaken een opvallend en uitzonderlijk 18de-eeuws gegeven zijn binnen de landelijke architectuur. Hier vinden we de toepassing terug van een eenvoudige Lodewijk XV-stijl.
Als zijnde een uniek ensemble bestaande uit een voormalig landhuis, een schuur en tweeledig opgebouwd bakhuis. Het boerenhuis vertoont typisch 18de-eeuwse stijlkenmerken. Typerend is de sterk symmetrische gevelopbouw, de rocaillemotieven in de hoofdgevel en het mansardedak. Het boerenhuis bevat ook restanten van een geïntegreerde remise. Intern bevat de woning fraaie interieurelementen zoals onder meer de imposante schouw opgebouwd uit een geprofileerde schouwbalk rustend op natuurstenen consoles en getorste marmeren pilasters, een alkoofnis, een kelder met tongewelf, het bepleisterd plafond van de vroegere voutekamer. Op de verdieping de kamer met bepleisterde moerbalken en een fraai uitgewerkte schouwboezem met houtsnijwerk. Dit alles wijst op de voorname functie van het woonhuis.
De schuur is een imposant volume, fasegewijs tot stand gekomen. Het oude gedeelte teruggaand tot de 18de eeuw, was oorspronkelijk een combinatie van beplanking boven een bakstenen plint. Behouden constructie opgebouwd uit ankerbalken waarboven een schaargebinte en nokgebinte met dwarshout. De trekbalken zijn voorzien van een korbeel en een kalf. De schuur werd uitgebreid in de loop van de 19de eeuw.
Het bakhuis, met behouden bakoven, is een voorbeeld van een tweeledig bakhuis gebouwd in verankerde baksteen onder een pannen zadeldak.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een voorbeeld van een voormalig landhuis vermoedelijk horend bij het nabijgelegen kasteel de Roode Poorte. Het illustreert de levenswijze van de gegoede burgerij in een bepaalde periode.
Als zijnde een site met een heel beeldbepalend woonhuis die opvalt door zijn twee bouwlagen onder mansardedak.
Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een grote 18de-eeuwse hoeve en als dusdanig en relict van de leefwijze in deze periode.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Stockveldt

Heidelbergstraat 165 (Brugge)
Heidelbergstraat nr. 165. Hoeve "STOCKVELDT / 1781" cf. beschilderd opschrift. Historische site, opgetrokken op een kleine bebouwbare hoogvlakte te midden van de Wulgenbroeken. 1301: oudste vermelding van de hoeve. Zeker tot in de 15de eeuw is de hofstede eigendom van het geslacht Van Stockvelde, vanwaar de naam is afgeleid. Tijdelijk eigendom van de Sint-Trudohoeve (cf. Sint-Trudostraat