Site Abdij Ter Doest: schuur

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Lissewege
Straat Ter Doeststraat
Locatie Ter Doeststraat 4 (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/416.1
  • OW000142

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Site Abdij Ter Doest

Ter Doeststraat 4, 4A-B, Brugge (West-Vlaanderen)

Historische site bestaande uit een kapel aan de toegangsdreef, een toegangsgebouw, een hoeve en een voormalige abdijschuur. Opgenomen in een beschermd landschap vastgelegd bij K.B. 23/09/1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De schuur van de historische abdijsite Ter Doest te Lissewege, is beschermd als monument.

Waarden

De schuur van het hof Ter Doest is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.