Beschermd monument

Site Abdij Ter Doest: schuur

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 14554   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14554

Besluiten

Gebouwen in de provincie West-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 26

Beschrijving

De schuur van de historische abdijsite Ter Doest te Lissewege, is beschermd als monument.Waarden

De schuur van het hof Ter Doest is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Site Abdij Ter Doest

Ter Doeststraat 4, 4A, 4B (Brugge)
Historische site bestaande uit een kapel aan de toegangsdreef, een toegangsgebouw, een hoeve en een voormalige abdijschuur. Opgenomen in een beschermd landschap vastgelegd bij K.B. 23/09/1981.