Beschermd monument

Engels Klooster: hoeve gedateerd 1637

Beschermd monument van 22-09-1982 tot heden

ID: 14652   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14652

Besluiten

Woningen en Engels Klooster met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1982  ID: 1830

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het hoevegebouw gedateerd 1637. De hoeve is gelegen in het stadsgezicht van de omgeving van het Engels Klooster.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de huizen gelegen Snaggaerdstraat 21 en 58 als volgt werd gemotiveerd: "als woonhuizen uit de 16de eeuw gelegen in de tuin van het Engels Klooster."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000431, Carmersstraat 83, Engels Klooster (monument) en omgeving (stadsgezicht), advies KCML (1982).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Engels klooster

Carmersstraat 83-87, Snaggaardstraat 56 (Brugge)
Gebouwenblok ten zuiden begrensd door de Carmersstraat, ten noorden door de Snaggaardstraat en ten westen door de Speelmansstraat. Het deels ommuurde complex bestaat uit verschillende gebouwen- en gebouwengroepen die er werden opgetrokken vanaf circa 1647 tot de 20ste eeuw.