Beschermd monument

Schepenhuis

Beschermd monument van 04-07-1996 tot heden
ID: 14664   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14664

Besluiten

Het gehucht Male met kasteel, schepenhuis en pelderijn
definitieve beschermingsbesluiten: 04-07-1996  ID: 3040

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het voormalig schepenhuis van de heerlijkheid van Male. Het gebouw is gelegen in het als dorpsgezicht beschermde gehucht Male.


Waarden

Het voormalig schepenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische, historische in casu architectuurhistorische en wetenschappelijke waarde: Het is een getuigenis van de administratieve organisatie tijdens het ancien régime.
Het gebouw heeft een interessante bouwgeschiedenis welke verscheidene eeuwen overspant, opklimmend tot de 16de eeuw.
Het is bovendien een beeldbepalend element binnen het gehucht; op de abdij na betreft het het belangrijkste gebouw van het gehucht.

wetenschappelijke waarde

historische, historische in casu architectuurhistorische en wetenschappelijke waarde: Het is een getuigenis van de administratieve organisatie tijdens het ancien régime.
Het gebouw heeft een interessante bouwgeschiedenis welke verscheidene eeuwen overspant, opklimmend tot de 16de eeuw.
Het is bovendien een beeldbepalend element binnen het gehucht; op de abdij na betreft het het belangrijkste gebouw van het gehucht.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schepenhuis

Pelderijnstraat 10, 12 (Brugge)
Voormalig stadhuis of "Hooghe huus" van de heerlijkheid Male, teruggaand tot het midden van de 16de eeuw, beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 04/07/96. Beeldbepalend hoekpand in het centrum van Male, ten zuidwesten gelegen van de abdij en nu fungerend als poortgebouw.