Beschermd cultuurhistorisch landschap

Elzenklooster met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
1467
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1467

Besluiten

Elzenklooster met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1977  ID: 1142

Beschrijving

Het vroegere Elzenklooster met zijn omgeving, is beschermd als landschap.Waarden

De omgeving van het Elzenklooster is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Elzenklooster

Ter Elzen 17 (Scherpenheuvel-Zichem)
Klooster, twee verdiepingen hoog gebouw met uitstekende daklijst op houten modillons en aanpalende zandstenen poort uit de 18de eeuw, één vleugel dagtekenend uit de 17de-18de eeuw, zijgevel van aanleunend bijgebouw met jaartal 1792.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Demervallei tussen Aarschot en Diest

Aarschot, Langdorp, Rillaar (Aarschot), Diest, Kaggevinne, Molenstede (Diest), Averbode, Messelbroek, Testelt, Zichem (Scherpenheuvel-Zichem)
De ankerplaats omvat de Demervallei met overgangen naar rivierterrassen, getuigenheuvels en delen van de aanpalende beekvalleien. In het noorden werd de landduinenrij tussen Gijmel en Zavel mee opgenomen in de ankerplaats. Op de valleibodem komen talrijke donken en afgesneden en fossiele meanders voor. De Diestiaanheuvels ten zuiden van Molenstede zijn gesitueerd in het traditionele landschap ‘Demerland’. Terwijl Aarschot en Diest zich over de hele breedte van de Demervallei uitstrekken, zijn Langdorp, Messelbroek, Testelt en Zichem oude bewoningskernen aan de rand van de vallei. De valleibodem is nagenoeg onbebouwd.