Beschermd monument

Dubbele schutsluis

Beschermd monument van 05-07-1996 tot heden
ID: 15   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15

Besluiten

Dubbele schutsluis
definitieve beschermingsbesluiten: 05-07-1996  ID: 3052

Beschrijving

De dubbele schutsluis te Boortmeerbeek, is beschermd als monument.Waarden

De dubbele schutsluis met uitrusting is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als goed bewaard en uniek geworden voorbeeld van een 18de-eeuwse schutsluis. Ze is van het type: dubbele sluis met twee buikvormige kolken, samen met vier andere vrijwel identieke exemplaren (Zennegat, Mechelen, Kampenhout en Tildonk) deel uitmakend van de uitrusting van het in 1763 in gebruik genomen kanaal Leuven-Mechelen en waarvoor octrooi werd verleend door Keizerin Maria-Theresia in 1750.

industrieel-archeologische waarde

Als goed bewaard en uniek geworden voorbeeld van een 18de-eeuwse schutsluis. Ze is van het type: dubbele sluis met twee buikvormige kolken, samen met vier andere vrijwel identieke exemplaren (Zennegat, Mechelen, Kampenhout en Tildonk) deel uitmakend van de uitrusting van het in 1763 in gebruik genomen kanaal Leuven-Mechelen en waarvoor octrooi werd verleend door Keizerin Maria-Theresia in 1750.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dubbele schutsluis

Sas zonder nummer (Boortmeerbeek)
Voorbeeld van een goed bewaarde 18de-eeuwse schutsluis, één van de vijf schutsluizen die deel uitmaken van de uitrusting van het kanaal Leuven-Dijle.