Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Remigius: koor en zijkapellen

Beschermd monument van 22-12-1943 tot heden

ID
1512
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1512

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amor, hoeve Heilig Geesthof en parochiekerk Sint-Remigius: koor en zijkapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-12-1943  ID: 103

Beschrijving

Het koor en de zijkapellen van de Sint-Remigiuskerk te Haacht zijn beschermd als monument.Waarden

Het koor en de zijkapellen van de Sint-Remigiuskerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Remigius

Markt zonder nummer (Haacht)
Groot gebouw van witachtige zandsteen, bestaande uit een polygonaal koor, geflankeerd door sacristieën, uitspringend dwarsschip, drie beuken van drie traveeën onder enkel dak en westertoren; aan noordgevelzijde, aanleunende Sint-Quirinuskapel.