Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
15383
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15383

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Thans deel van het minderbroedersklooster. Kern in Maasstijl aangeduid wordt door de gevelsteen met datering 1643.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis

Sint-Rosastraat 5 (Tongeren)
Thans deel van het minderbroedersklooster. Kern in Maasstijl aangeduid wordt door de gevelsteen met datering 1643.