Begijnenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Sint-Rosastraat
Locatie Sint-Rosastraat 5, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof Sint-Catharina

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof Sint-Catharina

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof Sint-Catharina

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof Sint-Catharina: drie begijnenhuizen

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Minderbroedersklooster

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Thans deel van het minderbroedersklooster. Breedhuis bestaande uit twee delen (verspringende nokhoogte en bouwnaad) van respectievelijk twee en vier traveeën onder zadeldak (mechanische pannen), waarvan de kern in Maasstijl aangeduid wordt door de gevelsteen met datering 1643. Uit deze periode dateert de constructie met de mergelstenen banden en hoekbanden, de mergelstenen kroonlijst op ojiefvormige consoles, en de ontlastingsbogen der benedenvensters.

Eind 17de eeuw werden de huidige bovenvensters aangebracht -rechthoekig, in een geblokte, mergelstenen omlijsting- en de rondboogdeur in een rechthoekige, geblokte, kalkstenen omlijsting met geprofileerde druiplijst. Benedenvensters uit de 19de eeuw.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof Sint-Catharina

Bredestraat 1-9, 2-10B, Brouwersstraat 1-15, 2-6, Corversstraat 32-50, Kielenstraat 89-97, Onder de Linde...

maakt deel uit van Minderbroedersklooster

Sint-Catharinastraat 31, Tongeren (Limburg)

maakt deel uit van Sint-Rosastraat

Sint-Rosastraat (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.