Station Leuven

Beschermd monument van 19-03-1996 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Martelarenplein
Locatie Martelarenplein 20-20E (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/139.1
  • 4.01/24062/300.1
  • OB001164

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Station Leuven

Martelarenplein 20, 20E, Leuven (Vlaams-Brabant)

Als oostelijke begrenzing van het Martelarenplein beschrijft het in 1876-1879 gebouwde station van Leuven een langgerekte rechthoekige plattegrond en in opstand een breed centraal hoofdgebouw en twee hoekpaviljoenen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het stationsgebouw van Leuven is beschermd als monument.

Waarden

Het station is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: in 1875 ontworpen door ingenieur-architect H. Fouquet vertegenwoordigt het station binnen het 19de-eeuwse stadspatrimonium een voor Leuven nieuwsoortig bouwtype met specifiek programma, door zijn uitleg en opbouw typologisch aansluitend bij de categorie grotere stationsgebouwen.
Door zijn geïsoleerde en begrenzende inplanting aan het Martelarenplein, in de as van de Bondgenotenlaan, fungeert het als blikvanger en als monumentale afsluiting van het stedenbouwkundig perspectief vanuit het centrum. Bovendien vormt het een belangrijk herkenningspunt in het stadsbeeld.

artistieke waarde

geconcipieerd in eclectische stijl vormt het een harmonische synthese van functionele architectuur en klassiek geïnspireerde vormgeving met evenwichtige gevelcompositie, verzorgd architecturaal decor en zin voor representativiteit door de natuurstenen materiaalkeuze, de benadrukte inkom- en hoekpartijen en het sierlijke beeldhouwwerk uitgevoerd door de bekende kunstenaars Th. Vinçotte, E. Fiers en G. Vander Linden. De bewaarde interieuronderdelen getuigen voor de oorspronkelijk kwaliteitsvolle binneninrichting.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.