Beschermd monument

Kasseiweg Gemeentehuisstraat

Beschermd monument van 16-12-1999 tot heden
ID: 16   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16

Besluiten

Kasteel Van Bellinghen met ommuurde tuin en gekasseide straat
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1999  ID: 3515

Beschrijving

De kasseiweg Gemeentehuisstraat te Kampenhout, is beschermd als monument.


Waarden

De gekasseide Koeistraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Voormalige Kerkweg, die als een smalle steeg gevat tussen de hoge muren van respectievelijk pastorie- en kasteeltuin, vanouds de twee delen van de Dorpsstraat met elkaar verbond en die met haar L-vormig tracé en kasseibestrating niet alleen de eigenheid bepaalt maar tevens een pittoresk element vormt in de dorpskern en aldus een positieve bijdrage levert tot de beleveniswaarde van de nabije monumenten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasseiweg Gemeentehuisstraat

Gemeentehuisstraat zonder nummer (Kampenhout)
De dorpskern van Kampenhout werd uitgebouwd langs de oude Dorpsstraat waarvan de scherpe, haakse bocht wordt beheerst door de neogotische Onze-Lieve-Vrouwkerk.