Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 16616   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16616

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Belangrijke gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekig erf.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Damerstraat 3 (Bilzen)
Belangrijke gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekig erf.