Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 16666   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16666

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve met rechthoekig erf, gelegen aan de Molenbeek. Geluifelde rondbooginrijpoort in mergelstenen omlijsting, gevat tussen de zijgevel van de schuur en het noordoostelijke stalgebouw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Fonteinstraat 16 (Gingelom)
Gesloten hoeve met rechthoekig erf, gelegen aan de Molenbeek. Geluifelde rondbooginrijpoort in mergelstenen omlijsting, gevat tussen de zijgevel van de schuur en het noordoostelijke stalgebouw.