Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Gingelom
Straat Fonteinstraat
Locatie Fonteinstraat 16, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gesloten hoeve met rechthoekig erf, gelegen aan de Molenbeek. Geluifelde rondbooginrijpoort in mergelstenen omlijsting, gevat tussen de zijgevel van de schuur en het noordoostelijke stalgebouw.

Ten noordwesten van het erf, boerenhuis, vermoedelijk uit het midden van de 19de eeuw; dubbelhuis van twee en een halve bouwlaag en drie traveeën. Gecementeerd bakstenen gebouw met verwerking van kalksteen. Rechthoekige muuropeningen met vlakke omlijsting en lekdrempels; deuromlijsting op neuten. Voor- en achtergevel met zelfde ordonnantie.

Ten zuidoosten van het erf, monumentale langsschuur gestut door steunberen; prachtige dakstoel en steil zadeldak (kunstleien); gedateerd in cartouche: ANNO 1700. Baksteenbouw met verwerking van ijzerzandsteen, mergelsteen voor de omlijsting van de rondboogpoorten in de zijgevels en voor de steigergaten, en gebruik van kalksteen voor de rechthoekige deur in de erfzijdegevel. Zijgevels afgewerkt met vlechtingen, topen schouderstukken op mergelstenen kraagstenen, en voorzien van een oculus. Aan de erfzijde, twee getraliede, rechthoekige muuropeningen in mergelstenen omlijsting overspannen door een ontlastingsboog.

Het oorspronkelijk ondiepe stalgebouw onder zadeldak (kunstleien) ten zuidwesten van het erf, werd in de 19de en 20ste eeuw vergroot (confer verloop van vlechtingen in zijgevels). In de erfzijdegevel, een reeks van tweemaal twee en driemaal een rondboogdeurtje in kalkstenen omlijsting met negblokken en een kwarthol profiel, grotendeels dichtgemetseld in de 20ste eeuw en omgevormd tot boogvormige raampjes. Ongewijzigd volume van stalgebouw onder zadeldak (kunstleien) ten noordoosten van het erf. Baksteenbouw met gebruik van ijzerzandsteen en mergelsteen voor steigergat- en vensteromlijstingen. Erfzijdegevel met twee rechthoekige zolderopeningen in omlijsting met negblokken van mergelsteen; twee dito kleinere openingen op de begane grond; talrijke muuropeningen en wijzigingen uit de 20ste eeuw.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Niel-bij-Sint-Truiden

Gingelom (Gingelom)

is gerelateerd aan Herenboerenparkje

Fonteinstraat 16 (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.