Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Goed van Gothem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 16931   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16931

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve, waarvan de L-vormige vleugel, gevormd door poortgebouw en woonhuis, de oudste kern bevat van 1626; de huidige volumes dateren echter eerder uit de tweede helft van de 17de eeuw.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Goed van Gothem

Haspengouwlaan 5 (Heers)
Gesloten hoeve, waarvan de L-vormige vleugel, gevormd door poortgebouw en woonhuis, de oudste kern bevat van 1626; de huidige volumes dateren echter eerder uit de tweede helft van de 17de eeuw.