Beschermd cultuurhistorisch landschap

Eerste stadsomwalling: Handbooghof

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 30-10-1945 tot heden
ID: 1695   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1695

Besluiten

Handbooghof
definitieve beschermingsbesluiten: 30-10-1945  ID: 135

Beschrijving

Het Handbooghof te Leuven is beschermd als landschap. De bescherming omvat het geheel van het Handbooghof, met inbegrip van de restanten van de eerste stadsomwalling, gebouwen, bomen, rivier met rivierkant.Waarden

Het landschap gevormd door het geheel van het Handbooghof, met zijn gebouwen, bomen, rivierkant en oude stadswallen is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Handbooghof met stadstorens

Brusselsestraat 124A, Handbooghof zonder nummer (Leuven)
Wandelweg, genoemd naar het oefenterrein van de Sint-Sebastiaansgilde of de Gilde van de Handboog, gelegen tussen de Dijle en de eerste stadsomwalling.