Burgerhuis Spiegelhuis

Beschermd monument van 19-02-1951 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zoutleeuw
Deelgemeente Zoutleeuw
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 23 (Zoutleeuw)
Alternatieve naam Hellehuis

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24130/103.1
  • 4.01/24130/140.1
  • OB000947

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis Spiegelhuis

Grote Markt 23, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)

Merkwaardig renaissancegebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen, voorheen gedateerd 157(1) door middel van muurankers in geveltop.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het renaissance hoekhuis van 1571 genaamd Spiegelhuis of Hellehuis, gelegen op de Grote Markt van Zoutleeuw.

Waarden

Het huis, genaamd Spiegelhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.