Beschermd monument

Burgerhuis Spiegelhuis

Beschermd monument van 19-02-1951 tot heden
ID: 1723   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1723

Besluiten

Woning Spiegelhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 19-02-1951  ID: 284

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het renaissance hoekhuis van 1571 genaamd Spiegelhuis of Hellehuis, gelegen op de Grote Markt van Zoutleeuw.Waarden

Het huis, genaamd Spiegelhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis Spiegelhuis

Grote Markt 23 (Zoutleeuw)
Merkwaardig renaissancegebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen, voorheen gedateerd 157(1) door middel van muurankers in geveltop.