Het Welleke

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 12-06-1981 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Zonhoven
Deelgemeente Zonhoven
Straat Ballewijerweg
Locatie Ballewijerweg (Zonhoven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/71066/105.1
  • OL000073

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vijver- en heidegebied rond de bovenbeek van de Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek

Houthalen (Houthalen-Helchteren), Zonhoven (Zonhoven)

De natuurreservaten Ten Haagdoornheide en De Teut vormen samen het grootste heidegebied van Midden-Limburg met nog enkele schaars begroeide stuifduinen. Een deel van de heide werd systematisch omgezet in naaldbos gekenmerkt door een drevenpatroon. Bij de westrand van het voormalig militair domein Molenheide bevindt zich de Holsteen, een concentratie van acht grote zandsteenblokken als resultaat van een erosieproces.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het natuurreservaat het Welleke is beschermd als landschap.
Dit gebied omvat een relict van de in het waterrijk laagveengebied van de Slangebeek aangelegde viskweekvijvers.
Het rietven, afgeboord door heggen en houtwallen, vormt een broedplaats voor zeldzame water- en moerasvogels.

Waarden

Het Welleke is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.