Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 17718   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17718

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de eerste helft van de 19de eeuw maar met oudere kern.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losstaande bestanddelen

Kapelstraat 17 (Heers)
Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de eerste helft van de 19de eeuw maar met oudere kern.