Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Sint-Mertenshof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 17819   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17819

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Het zogenaamde Sint-Mertenshof is een voormalig laathof van het Luikse Sint-Martinuskapittel en wordt voor het eerst vermeld in 1663.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Sint-Mertenshof

Cartuyvelstraat 18 (Heers)
Het zogenaamde Sint-Mertenshof is een voormalig laathof van het Luikse Sint-Martinuskapittel en wordt voor het eerst vermeld in 1663.