Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoofdgebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 17914   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17914

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Badinrichtingen, kleedkamers, lampenzaal, burelen en andere administratieve functies ondergebracht in architecturaal hoogstaand en zeer functioneel gebouw.


Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoofdgebouw

André Dumontlaan zonder nummer (Genk)
Badinrichtingen, kleedkamers, lampenzaal, burelen en andere administratieve functies ondergebracht in architecturaal hoogstaand en zeer functioneel gebouw.