Beschermd monument

Poortgebouw van de Scholierenhoeve

Beschermd monument van 22-06-1994 tot heden
ID: 1792   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1792

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het 18de-eeuwse poortgebouw van de voormalige kloosterhoeve van de Scholieren.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van het poortgebouw van de hoeve van de voormalige priorij van Scholierendal als volgt: "enig gaaf bewaard relict van een overigens sterk verbouwde hoeve, verwijzend naar de verdwenen priorij van de Dalscholieren die zich sinds 1671 nabij de Tiensepoort hadden gevestigd.
Eenvoudig bakstenen volume afgedekt met een mansardedak en opengewerkt met een brede blauw hardstenen korfbooginrijpoort, daterend uit de 18de eeuw en door zijn ligging in de bocht van de Tiensestraat een belangrijk beeldbepalend element."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000049, Tiensestraat 26: poortgebouw van de hoeve van de Dalscholieren (PAESMANS G., 1994).

Waarden

Het poortgebouw van het voormalige klooster van de Dalscholieren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Poortgebouw van de Scholierenhoeve

Tiensestraat 26 (Zoutleeuw)
Bakstenen volume met twee bouwlagen onder mansardedak met kleine dakkapel, blauw hardstenen korfboogpoort waarboven een breed rondboogvenster.