Poortgebouw van de Scholierenhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zoutleeuw
Deelgemeente Zoutleeuw
Straat Tiensestraat
Locatie Tiensestraat 26, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Poortgebouw van de Scholierenhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Poortgebouw van de Scholierenhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 22-06-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Zoutleeuw

Deze bescherming is geldig sinds 22-06-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het poortgebouw en enkele stallen zijn de enige overblijfselen van de Scholierenhoeve. Deze kloosterhoeve maakte deel uit van het klooster van de dalscholieren, dat zich aangrenzend in de Schipstraat bevond. Hoewel er geen absolute consensus bereikt kan worden over het feit of de kloosterhoeve tegelijkertijd met het klooster gebouwd werd, kan aangenomen worden dat het poortgebouw dateert uit de 18de eeuw.

De toegang tot het erf wordt verschaft door een grote, brede, geknikte rondboogpoort aan beide zijden. Het bakstenen poortgebouw met natuurstenen plint heeft een opmerkelijke plaatsing ten opzichte van het erf. Deze toegang is niet centraal geplaatst, iets wat bij vele andere hoeven uit die periode wel het geval is. Ook het dak is enigszins opmerkelijk. Het begint als een zadeldak bedekt met pannen, maar gaat hogerop over in een schilddak met leien bedekking. Centraal is er langs beide zijden een houten dakkapel terug te vinden. Het dak wordt bekroond met op beide hoeken een spitse pinakel.

De straatgevel, waarvan nu de ruwe baksteen zichtbaar is, was oorspronkelijk witgekalkt. Het rondboogvenster boven de poort is langs de binnenzijde dichtgemaakt en voorzien van een Maria-afbeelding. De erfgevel is sterk gelijkend aan de straatgevel. Enkel het venster is niet dichtgemaakt en iets kleiner dan aan de andere zijde. De doorgang heeft een kruisbooggewelf. In de zijmuren zijn overblijfselen van vensteropeningen te bemerken. In de oostelijke muur zit een rechthoekige uitsparing met daarvoor twee metalen staven verankerd in de witte natuurstenen latei. Waarschijnlijk gaat het hier om het vroegere portiersraam.

De eerste verdieping van het poortgebouw – waar nog oorspronkelijke bepleistering is terug te vinden – werd volledig ingericht als duiventil. Zo zijn er in de muur hokjes gemetst. Ook de grijsblauwe kasseistenen vloer staat in functie van de duiven, deze biedt immers de beste weerstand tegen duivenmest.

Doorheen de jaren zijn er slechts minimale veranderingen doorgevoerd aan het poortgebouw. De kalk op de muren is verdwenen en het dak kreeg een nieuwe bedekking. Het feit dat slechts weinig herstellingen gebeurd zijn, heeft er mede toe geleid dat het poortgebouw kampt met ernstige stabiliteitsproblemen. De straatgevel helt achteruit en de randen van het gewelf vertonen barsten. De erfgevel vertoont een grote diagonale scheur die duidt op een verzakking.

  • RINGELE W., Studie met betrekking tot de herwaardering van de Scholierenhoeve te Zoutleeuw (onuitgegeven scriptie), Leuven, 1993.

Bron: Ongepubliceerde nota's Femke Herbots.

Auteurs: Herbots, Femke

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Stadskern Zoutleeuw

3 Sluizenweg, Achter de Kapel, Beekstraat, Begijnhofstraat, Bethaniastraat, Bogaerdenstraat, Dr. R. Lowetstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.