Beschermd monument

Sint-Geertruiabdij: zwarte moerbei

Beschermd monument van 06-11-1985 tot heden

ID: 1810   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1810

Besluiten

Sint-Geertruiabdij met omgeving, zwarte Moerbezieboom, Japanse notenboom en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1985  ID: 2103

Beschrijving

De bescherming als monument betreft een Zwarte moerbei (Morus nigra) in de tuin van de voormalige Sint-Geertruiabdij.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke waarde als volgt werd gemotiveerd:

De zwarte moerbei is beschermd als momument omwille van de wetenschappelijke waarde, meer bepaald omwille van de zeldzaamheid en habitus.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000716, Abdij van Sint-Geertrui IV, advies KCML (1955).


Waarden

De Morus nigra L. of zwarte moerbezie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Geertruiabdij met tuin

Halfmaartstraat 6, zonder nummer, Sint-Geertruiabdij 4-7, 8-10, 11 (Leuven)
De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij bevindt zich ten zuiden en ten oosten van de Sint-Geertruikerk, langsheen de oevers van de Dijle. Het huidige gebouwenbestand is voornamelijk het resultaat van de restauratie en nieuwbouw.