Postgebouw

Beschermd monument van 17-10-1994 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Halle
Deelgemeente Halle
Straat Kardinaal Cardijnstraat
Locatie Kardinaal Cardijnstraat 9 (Halle)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23027/136.1
  • OB001015

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Postgebouw

Kardinaal Cardijnstraat 9, Halle (Vlaams-Brabant)

Ten zuidoosten van de kerk, opgetrokken in bak-, hard- en zandsteen in een neogotische stijl, daterend uit einde 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het postgebouw, bestaande uit het postkantoor met woning van de ontvanger.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van het postgebouw als volgt:
Historische waarde: een postkantoor, annex woning postontvanger, in 1901 gebouwd door Maurice Van Ysendyck (1868-1941), zoon van de belangrijke initiator van de neo-Vlaamse renaissance en invloedrijke restaurateur Jules-Jacques Van Ysendyck (1836-1901). De realisatie kadert in een intensieve bouwcampagne, waarbij onder impuls van toenmalig minister van post en telegraaf Jules Vandenpeereboom (1843-1917) in de periode 1890-1914, gekenmerkt door een sterk toenemende populatie en een belangrijke industriële expansie, in alle belangrijke Belgische steden nieuwe postgebouwen werden opgetrokken in een historiserende stijl.
Artistieke waarde: merkwaardig, eclectisch geïnspireerd bak- en natuurstenen hoekpand met trapgevel- en wimbergbekroning en een picturaal opgevatte, zeer verzorgde geveldetaillering. Uitgaande van een historiserend vocabularium werd een origineel ensemble gecreëerd dat beantwoordde aan een zuiver rationeel programma en dat bovendien op een harmonieuze wijze in het historische stadsweefsel werd geïntegreerd.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000065, Postgebouw (G. PAESMANS, 1993).

Waarden

Het postgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.