Beschermd cultuurhistorisch landschap

Wijngaardberg

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 21-11-1977 tot heden

ID: 1814   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1814

Besluiten

Wijngaardberg
definitieve beschermingsbesluiten: 21-11-1977  ID: 1132

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Wijngaardberg, een Zuidwest-noordoost georiënteerde heuvelrug behorende tot de Formatie van Diest met hellingsbos op de noord-, west- en zuidflank.
Op de zuidflank bevindt zich de 19de-eeuwse Wijnmuur die beschermd is als monument.Waarden

De Wijngaardberg is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Heilig Hartbeeld

Pad naar 't Heilig Hart zonder nummer (Rotselaar)
Groot beeld naar ontwerp van M. Van de Capelle, staat op een hoge sokkel van baksteen met witte natuursteen, gedateerd 1926.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof

Gelrode (Aarschot), Nieuwrode (Holsbeek), Wezemaal (Rotselaar)
Het noordelijke deel van het Hageland vormt het overgangsgebied tussen de zand- en de leemstreek en wordt gekenmerkt door zuidwest-noordoost georiënteerde ijzerzandsteenruggen. De Wijngaardberg is wellicht de meest gave berg. Markante terreinovergangen, droogdalen of ‘grebben’ en taluds kenmerken het gebied. De Wijngaardberg telt ook talrijke holle wegen die als landschapselement in de gehele zuidelijke leemstreek geregeld voorkomen. Op de uitgesproken zuid- of noordgerichte hellingen vormen zich allerlei warmte- en droogteminnende grasland-, heide- en bosvegetaties.