Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Grote Markt en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
182
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/182

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4131

Beschrijving

Het historisch centrum van Diest is beschermd als stadsgezicht. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De Grote Markt en onmiddellijke omgeving zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Sinds de 9de eeuw, godsdienstig, politiek, economisch en sociaal centrum van de stad met karakteristieke morfologie, namelijk een half cirkelvormig gebied te zuiden van de Demer, organisch gegroeid rond twee rechthoekige pleinen, respectievelijk de Grote Markt en de Kaai, met convergerend, gaaf bewaard stratenpatroon en een overwegend 17de- en 18de-eeuwse bebouwing van handelspanden, gedomineerd door de gotische Sint-Sulpitiuskerk, het Lodewijk XV-stadhuis en de 14de-eeuwse Lakenhalle.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Grote Markt en omgeving

Cabaretstraat, Cleynaertsstraat, Grote Markt, Hollestraat, Kaai, Keizerinnestraat, Koning Albertstraat, Oscar Nihoulstraat, Paanhuisstraat, Scholenstraat, Schotelstraat, Schuttershofstraat, Sint-Jan Berchmansstraat, Tafelrondstraat, Zoutstraat (Diest)
De Grote Markt en de ermee visueel en historisch-functioneel verbonden straten beslaan het historische centrum van Diest met zijn karakteristieke morfologie - het half maanvormige gebied ten zuiden van de Demer - en de concentratie van historische gebouwen.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Cabaretstraat 1 (Diest)
Dubbelhuis met twee verdiepingen, zadeldak en twee dakkapellen uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Burgerhuis De Ketel

Grote Markt 30 (Diest)
Dwarshuis uit de 17de eeuw, dat einde 18de eeuw voorzien werd van een zandstenen Louis XVI-gevel met verhoogde balustrade.


Burgerhuis in bak- en zandsteenstijl

Grote Markt 32, 32A (Diest)
Langshuis, mogelijk 17de-eeuws, met drie verdiepingen opgetrokken uit bak- en zandsteen; tichelen zadeldak.


Burgerhuis met winkelpui

Grote Markt 7 (Diest)
Brede, verbouwde voorgevel, ten dele opgetrokken voor een dwarshuis in leembouw uit mogelijk de 16de eeuw.


Burgerhuis uit 1721

Cabaretstraat 3 (Diest)
Langshuis met twee verdiepingen afgedekt met een steil zadeldak. Voorgevel gedateerd 1721.


Burgerhuizen De Sleutels en Het Lammeke

Sint-Jan Berchmansstraat 5-7 (Diest)
Twee rijhuizen waarvan de voorgevels opgenomen werden in een ruime compositie met classicistische inslag uit einde 18de eeuw.


Gildehuis Schuttersgilde

Grote Markt 31 (Diest)
Bak- en hardstenen voorgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw, steekboogramen met geprofileerde omlijstingen; holrond bepleisterde daklijst.


Herberg De Wilde Man

Grote Markt 27 (Diest)
Voormalige herberg uit de 17de eeuw. Traditionele bak- en zandsteenstijl; zandstenen sokkel, hoekstenen, speklagen en raamposten voorheen voorzien van kruiskozijnen.


Hoekhuis

Grote Markt 15 (Diest)
Hoekhuis met drie verdiepingen en voorgevel van classicistische strekking uit einde 18de eeuw.


Stadswoning

Grote Markt 28 (Diest)
Dwarshuis uit de 17de eeuw grotendeels verbouwd tijdens de 19de eeuw en met latere wijziging van de benedenverdieping.


Stadswoning

Grote Markt 29 (Diest)
Dwarshuis uit de 17de eeuw grotendeels verbouwd tijdens de 19de eeuw en met latere wijziging van de benedenverdieping.


Stadswoning

Grote Markt 25 (Diest)
Dwarshuis uit de 17de eeuw grotendeels verbouwd tijdens de 19de eeuw en met latere wijziging van de benedenverdieping.


Stadswoning

Grote Markt 4 (Diest)
Huis met twee verdiepingen en klokgevel. Bak- en zandsteenbouw aansluitend bij de traditionele stijl.


Stadswoning

Grote Markt 16 (Diest)
Dwarshuis, mogelijk uit de 17de eeuw, aangepast en verbouwd tijdens de 18de en 19de eeuw.


Stadswoning

Grote Markt 26 (Diest)
Dwarshuis uit de 17de eeuw, grotendeels verbouwd tijdens de 19de eeuw en met latere wijziging van de benedenverdieping.


Stadswoning

Koning Albertstraat 5 (Diest)
Classicistisch getinte voorgevel met zandstenen bekleding uit einde 18de eeuw.


Stadswoning De Valk

Grote Markt 9 (Diest)
19de-eeuwse voorgevel met recentere winkelpui; mogelijk oudere kern.


Stadswoning Het Voske

Grote Markt 10 (Diest)
Langshuis van twee verdiepingen uit de 17de eeuw, afgedekt met een tichelen zadeldak.


Stadswoning in traditionele stijl

Zoutstraat 5 (Diest)
Twee verdiepingen hoog langshuis met zadeldak uit de 17de eeuw, in traditionele stijl.


Stadswoning, gedateerd 1708

Kaai 4-5 (Diest)
Langshuis met twee verdiepingen en zadeldak voorzien van twee puntdakvensters, gedateerd A 1708 door middel van muurankers.


Stadswoningen in bak- en zandsteenstijl

Grote Markt 33-34, 35 (Diest)
Bak- en zandstenen langshuis met drie verdiepingen behorend tot de traditionele stijl van 17de en 18de eeuw. Verbouwde voorgevel.


Twee woonhuizen

Sint-Jan Berchmansstraat 4 (Diest)
Twee oudere dwarshuizen aangepast einde 18de eeuw. Zandstenen voorgevelbekleding.


Woning Het Huisken van Emmaus

Grote Markt 22 (Diest)
Louis XVI-voorgevel, met zandstenen parement uit het laatste kwart van de 18de eeuw. Drie bouwlagen gemarkeerd door een puilijst, een cordonband en een hoog, geprofileerd entablement.


Woning In 't Haasken

Grote Markt 11 (Diest)
Drie verdiepingen hoge trapgevel uitlopend op een driehoekig fronton; traditionele bak- en zandsteenstijl.