Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus: kerkhofmuur

Beschermd monument van 19-11-1991 tot heden
ID: 1822   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1822

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus: kerkhofmuur en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1991  ID: 2411

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de kerkhofmuur rond het kerkhof van de parochiekerk Sint-Martinus, een bakstenen muur met arduinen dekstenen. Het kerkhof is als dorpsgezicht beschermd op 19 november 1991, de kerk werd op 25 maart 1938 reeds als monument beschermd.Waarden

De kerkhofmuur van de Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu typologische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Dorp zonder nummer (Lennik)
Heterogene zandstenen constructie, met zijn omgevend kerkhof ingeplant op de westkant van een heuvelrug. Resten van de romaanse kerk bleven behouden in de noordermuur van het schip en in het voorkoor.