Beschermd monument

Heilig Hartinstituut: Helleputtegebouw

Beschermd monument van 08-06-1995 tot heden

ID: 1835   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1835

Beschrijving

Het Helleputtegebouw, onderdeel van het Heilig Hartinstituut te Heverlee, is beschermd als monument.Waarden

Het Helleputtegebouw van het Heilig Hartinstituut is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Door privé-initiatief opgericht in 1887 als huishoudberoepsschool en in 1896 uitgebreid met een hogere landbouwschool, die als een modelschool werd beschouwd, vormt het Heilig Hartinstituut een belangrijke schakel in de ontwikkeling en diversificatie van het katholieke onderwijs voor meisjes in het laatste kwart van de 19de eeuw.
Daarnaast verwierf het Heilig Hart internationale faam met de tapijtschool (1905-1952) van Professor A. Thiéry, die een belangrijke bijdrage leverde tot de heropleving en herwaardering van de oude wandtapijtkunst.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het Helleputtegebouw (1894-1896) met uitbreiding uit 1901, vormt een perfecte illustratie van de katholieke school- en internaatarchitectuur uit de vorige eeuw.
Als laatste gesigneerd ontwerp neemt het een bijzondere plaats in in het omvangrijke oeuvre van Helleputte, gekarakteriseerd door een sobere, rationeel opgevatte, monumentale baksteenarchitectuur met een orthodoxe, neogotische vormgeving.
Qua typologie is deze school tevens het enige bewaarde complex van dergelijke omvang dat van Helleputte, één van de markantste vertegenwoordigers van de neogotiek, bleef bewaard.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Heilig Hartinstituut

Naamsesteenweg 355 (Leuven)
Kwadraatstructuur met open binnenkoer en afsluitmuur die het domein omsluit, in 1894-1896 bouw van de school in neogotische stijl naar ontwerp van Joris Helleputte, aansluitend op de omheiningsmuur de hoeve met landbouwschool, uitbreiding in 1901 en in 1947 de kapel.