Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Pancratius: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 15-05-2001 tot heden
ID: 1860   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1860

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pancratius met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-05-2001  ID: 3707

Beschrijving

De omgeving van de parochiekerk Sint-Pancratius is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat het kerkhof rond de Sint-Pacratiuskerk, de pastorie met ommuurde pastorietuin en het oud gemeentehuis van Sterrebeek. De Sint-Pancratiuskerk en de kerkhofmuur maken geen deel uit van de bescherming.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de Sint-Pancratiuskerk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Aangrenzende pastorie (1791) en voormalig gemeentehuis (1849), behoren tot de oudste en tevens architecturaal meest waardevolle historische bebouwing in de dorpskern en onderstrepen met hun karakteristieke typologie en voorkomen het monumentale karakter van de Sint-Pancratiuskerk.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Oud gemeentehuis Sterrebeek

Dorp 26, 28, 30 (Zaventem)
Gemeentehuis met school van 1849, in 1910 opgedeeld in drie woningen, twee gespiegelde enkelhuizen met links lagere aanbouw.


Parochiekerk Sint-Pancratius

Dorp zonder nummer (Zaventem)
Naar het zuidwesten gerichte classicistische pseudobasiliek van 1829 naar ontwerp van architect Stevens met een bewaarde 12de-eeuwse zandstenen kerktoren.


Pastorie Sint-Pancratiusparochie

Kerkdries 26 (Zaventem)
Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen met rechts aanbouw van één bouwlaag, door muurankers 1791 gedateerd en gelegen in een hoge ommuurde tuin.