Beschermd monument

Landhuis Jezuïetenhof

Beschermd monument van 18-02-1949 tot heden
ID: 1870   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1870

Besluiten

Jezuïetenhof
definitieve beschermingsbesluiten: 18-02-1949  ID: 243

Beschrijving

Het landhuis Jezuïetenhof te Egenhoven (Heverlee), is beschermd als monument.Waarden

Het Jezuïetenhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landhuis Jezuïetenhof en hoeve

Kapeldreef 46A, 46B, 46C, zonder nummer (Leuven)
Ruim omgracht landhuis uit de eerste helft van de 17de eeuw, nabijgelegen hoevegebouwen gemarkeerd door een vierkante toren met duifhuis, daterend uit de 17de-18de eeuw, beide opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl.