Beschermd monument

Landhuis Jezuïetenhof

Beschermd monument van 18-02-1949 tot heden

ID
1870
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1870

Besluiten

Jezuïetenhof
definitieve beschermingsbesluiten: 18-02-1949  ID: 243

Beschrijving

Het landhuis Jezuïetenhof te Egenhoven (Heverlee), is beschermd als monument.Waarden

Het Jezuïetenhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landhuis Jezuïetenhof en hoeve

Kapeldreef 46A-D (Leuven)
Ruim omgracht landhuis uit de eerste helft van de 17de eeuw, nabijgelegen hoevegebouwen gemarkeerd door een vierkante toren met duifhuis, daterend uit de 17de-18de eeuw, beide opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl.