Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Lambertus: toren en kerkhofmuur

Beschermd monument van 13-02-1998 tot heden

ID: 1952   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1952

Besluiten

Parochiekerk Sint-Lambertus en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 13-02-1998  ID: 3278

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de kerktoren en kerkhofmuur. Het gaat om een uitbreiding van de bescherming van de parochiekerk zonder toren bij Koninklijk Besluit van 21 september 1936 tot het gehele kerkgebouw en de omliggende kerkhofmuur.Waarden

De bescherming als monument wordt uitgebreid tot de toren van de Sint-Lambertuskerk en de kerkhofmuur omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als 18de-eeuwse toren in classicistische stijl, opgericht tussen 1711 en 1721 en aansluitend bij een laatgotisch, Maaslands kerkgebouw uit het einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw dat gestoffeerd is met een zeer rijke verzameling van laatgotische Maaslandse beeldsnijkunst en dito gewelfschilderingen.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle en visuele begrenzing van deze kerksite, gelegen langsheen de Bosbeek en in de onmiddellijke omgeving van de Neermolen, voormalige banmolen van de abdij van Thorn.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Lambertus

St.-Lambertuskerkstraat zonder nummer (Maaseik)
De kerk is gelegen binnen de ommuring van het voormalige kerkhof. Kruisbasiliek met gedeeltelijk ingebouwde westtoren, een driebeukig schip, een transept, een koor en twee sacristieƫn, een neogotische en een recente.