Grafkapel Rutten

Beschermd monument van 28-11-2005 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Ophoven
Straat Pastorijstraat
Locatie Pastorijstraat zonder nummer (Kinrooi)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72018/125.1
  • OL002074

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Grafkapel Rutten

Pastorijstraat zonder nummer, Kinrooi (Limburg)

Grafkapel van Martinus Hubertus Rutten (1841-1927), bisschop van Luik, en kanunnik Hendricus Hubertus Rutten (+ 1929), zijn broer.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de grafkapel van bisschop Rutten en zijn broer, in 1905 ingericht in het koor van de voor de rest reeds verdwenen kerk van Geistingen.

Waarden

De grafkapel van bisschop Rutten en zijn broer is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De kapel is om twee redenen belangrijk.
Ze is het koor van de oude kerk van Geistingen, en duidt door haar ligging de oorspronkelijke kerksite aan, tevens het oorspronkelijke centrum van Geistingen, dat dus zuidoostelijker lag dan het huidige, 19de-eeuwse centrum. Hieruit blijkt dat de oude kerksite dus ook qua ligging nauwer in verband stond met het oude, thans verdwenen Vroenhof, de Frankische oorsprong van het dorp, en het belangrijke Hoezer- of Huizerhof. Op die manier maakte de kerksite deel uit van de belangrijke historische site die Geistingen vormde, waar thans nog slechts een paar zichtbare sporen van behouden bleven.
Bovendien is de kapel belangrijk als grafkapel van monseigneur Rutten, bisschop van Luik. De familie Rutten is historisch nauw verbonden met de geschiedenis van Geistingen. Zij bewoonde sinds 1801 het historische Huizerhof, het geboortehuis van bisschop Rutten (1841- 1927).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.