Grafkapel Rutten

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Ophoven
Straat Pastorijstraat
Locatie Pastorijstraat zonder nummer, Kinrooi (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kinrooi (12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Kinrooi (adrescontroles, geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Grafkapel Rutten

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Grafkapel Rutten

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-2005.

Beknopte karakterisering

Typologiegrafkapellen

Beschrijving

Grafkapel van Martinus Hubertus Rutten (1841-1927), bisschop van Luik, en kanunnik Hendricus Hubertus Rutten (+ 1929), zijn broer. Bij de afbraak van de oorspronkelijke kerk van Geistingen in 1839, bleef het koor bewaard, dat ingericht werd als Sint-Barbarakapel. In 1905 verkreeg bisschop Rutten de toestemming de kapel in te richten als grafkapel voor hem en zijn broer. Monseigneur Rutten stierf in 1927 en werd in de grafkapel bijgezet.

Achtzijdige kapel onder schilddak (kunstleien). Gecementeerde baksteen. Lisenen en, onder de dakrand, rondboogfries. De voorgevel is een puntgevel met schouderstukken. Spitsboogvensters. Spitsboogportaal met mergelstenen tussendorpel.

Mobilair: grafstenen van bisschop Rutten en zijn broer.

  • S.N., Ken je gemeente... Kinrooi, (Kinrooi), 1981, p. 10.
  • S.N., Waar men gaat langs onze wegen, , ed. Geschied-en Heemkundige Kring-Kinrooi, Nieuwkerken, 1981, p. 25-26.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Geistingen

Ophoven (Kinrooi)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.