Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Trudo: orgel

Beschermd monument van 15-12-2003 tot heden
ID: 2042   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2042

Besluiten

Orgels
definitieve beschermingsbesluiten: 15-12-2003  ID: 4156

Beschrijving

Het orgel in de Sint-Trudokerk te Wijchmaal, is beschermd als monument.


Waarden

Het orgel in de Sint-Trudokerk van Wijchmaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Dit orgel is een functioneel werkstuk dat optimaal zijn sociaal-culturele rol vervult in harmonie met het gebouw waarin het zich bevindt. De historische waarde ligt in het belang van het vroeg 19de-eeuwse materiaal, maar ook de degelijke renovatie door het gerenommeerde atelier Pereboom & Leyser draagt bij tot de waarde.

historische waarde

Dit orgel is een functioneel werkstuk dat optimaal zijn sociaal-culturele rol vervult in harmonie met het gebouw waarin het zich bevindt. De historische waarde ligt in het belang van het vroeg 19de-eeuwse materiaal, maar ook de degelijke renovatie door het gerenommeerde atelier Pereboom & Leyser draagt bij tot de waarde.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Trudo

Sint Trudostraat zonder nummer (Peer)
Door een kerkhof ten noorden en ten oosten omgeven en deels door klimop begroeid neoromaanse kerk; van 1879.