Beschermd monument

Langgestrekte hoeve

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
2063
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2063

Besluiten

Hoeves met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4254

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de langgestrekte hoeve met waterput en erf.Waarden

De hoeve, erf en put zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve is een historisch geƫvolueerd complex, waarvan het hoofdvolume, parallel met de steenweg, in kern reeds primitief werd gekadastreerd; het rechterdeel van het hoofdvolume werd toegevoegd omstreeks 1866, de linker- en achtervleugel aan het achtererf, alsook de vrije bijbouw op het voorerf omstreeks 1904.

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
De hoeve bleef grotendeels bewaard in geteerd stijl- en regelwerk met gewitte vullingen, het rustend op een stoel en afgedekt door zadeldaken met Vlaamse pannen. Het complex omvat een typische langgestrekte hoeve als hoofdvolume, met een duidelijk afleesbare oorspronkelijke functionaliteit (woonhuis, stal en dwarsschuur), die bijkomend wordt onderstreept door de rustieke bijgebouwen en het voorerf met put.
Het vakwerk getuigt van een eeuwenlange bouwtraditie, waarvan in de streek vele voorbeelden bewaard bleven, in een unieke densiteit, die echter hoe langer hoe meer wordt aangetast door sloop- en bouwactiviteiten.
Tot slot is de hoeve, beeldbepalend ingeplant op een hellend terrein, als typologisch gaaf complex en als vakwerkconstructie in een ruimer bestand van vakwerkconstructies, representatief voor de aloude dorpse omvang, samenstelling en samenhang.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
De hoeve bleef grotendeels bewaard in geteerd stijl- en regelwerk met gewitte vullingen, het rustend op een stoel en afgedekt door zadeldaken met Vlaamse pannen. Het complex omvat een typische langgestrekte hoeve als hoofdvolume, met een duidelijk afleesbare oorspronkelijke functionaliteit (woonhuis, stal en dwarsschuur), die bijkomend wordt onderstreept door de rustieke bijgebouwen en het voorerf met put.
Het vakwerk getuigt van een eeuwenlange bouwtraditie, waarvan in de streek vele voorbeelden bewaard bleven, in een unieke densiteit, die echter hoe langer hoe meer wordt aangetast door sloop- en bouwactiviteiten.
Tot slot is de hoeve, beeldbepalend ingeplant op een hellend terrein, als typologisch gaaf complex en als vakwerkconstructie in een ruimer bestand van vakwerkconstructies, representatief voor de aloude dorpse omvang, samenstelling en samenhang.

volkskundige waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
De hoeve bleef grotendeels bewaard in geteerd stijl- en regelwerk met gewitte vullingen, het rustend op een stoel en afgedekt door zadeldaken met Vlaamse pannen. Het complex omvat een typische langgestrekte hoeve als hoofdvolume, met een duidelijk afleesbare oorspronkelijke functionaliteit (woonhuis, stal en dwarsschuur), die bijkomend wordt onderstreept door de rustieke bijgebouwen en het voorerf met put.
Het vakwerk getuigt van een eeuwenlange bouwtraditie, waarvan in de streek vele voorbeelden bewaard bleven, in een unieke densiteit, die echter hoe langer hoe meer wordt aangetast door sloop- en bouwactiviteiten.
Tot slot is de hoeve, beeldbepalend ingeplant op een hellend terrein, als typologisch gaaf complex en als vakwerkconstructie in een ruimer bestand van vakwerkconstructies, representatief voor de aloude dorpse omvang, samenstelling en samenhang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Langgestrekte hoeve

Steenweg 334 (Alken)
Langgestrekte hoeve uit het laatste kwart van de 18de - eerste helft van de 19de eeuw, in de tweede helft van de 19de eeuw uitgebreid met achterliggende dienstgebouwen en een losstaand dienstgebouw aan straatzijde.