Wal

Beschermd monument van 01-10-1998 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Stokkem
Straat Tugela, Wal
Locatie Tugela, Wal (Dilsen-Stokkem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72041/105.1
  • OL001083

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Wal langs Tugelaplein

Steenkuilstraat zonder nummer, Dilsen-Stokkem (Limburg)

Pas in de 15de-16de eeuw verschaffen archivalische bronnen inlichtingen over de stadsverdediging. De stadsplattegrond van Stokkem beschreef nagenoeg een vijfhoek met een omtrek van 1540 m. Op de hoeken stonden ronde torens of bastions.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de wal.

Waarden

De wal langs het Tugelaplein is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

de historische waarde, meer bepaald militair-architectuurhistorische waarde, als overblijfselen van de versterkingswerken die de Loonse stad Stokkem moesten helpen verdedigen tegen vreemde legers. Het verdedigingssysteem bestond uit een brede gracht gevoed door de oude Maasarm, een aarden wal aan stadszijde en een verdedigingsmuur van circa 1,8 meter hoogte; de stadsmuren werden grotendeels gesloopt in 1824 en de grachten gedempt in 1844-1845 en 1891.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.