Landhuis Misonne

Beschermd monument van 23-10-2017 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Oud-Turnhout
Deelgemeente Oud-Turnhout
Straat Schuurhovenberg
Locatie Schuurhovenberg 21 (Oud-Turnhout)
Alternatieve naam Landhuis Echelkuil

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.001/13031/102.1
  • 4.01/13031/115.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Landhuis Misonne

Schuurhovenberg zonder nummer, Oud-Turnhout (Antwerpen)

Voormalig landhuis/jachthuis van de familie Misonne werd in 1934 gebouwd en is gelegen te midden van het natuurgebied.

Beknopte karakterisering

Typologielandhuizen
Dateringinterbellum

Beschrijving

Deze bescherming betreft het landhuis Misonne (enkel het gebouw).

Waarden

Het landhuis Misonne is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het landhuis heeft een historische waarde omdat het een getuigenis is van een specifieke laat-negentiende-eeuwse traditie van stadsvlucht en lichaamscultuur. Het huis was in het bezit van een gegoede familie uit de streek en heeft zijn oorspronkelijke inrichting als buitenverblijf behouden. Het landhuis dat lange tijd dienst deed als buitenverblijf en jachthuis van een welgestelde familie is, ondanks zijn zeldzame decoratie, representatief voor een woning met deze functie en is door zijn huidige ligging in het natuurdomein De Liereman ook nog steeds als dusdanig te herkennen. Het fungeerde bovendien ook als retraite voor een beperkte kunstenaarskolonie gekend als de 'Lieremanschilders' waaronder Joseph Misonne. Het was dus een belangrijke uitvalsbasis voor deze kunstenaars en droeg daarom indirect bij aan de schilderkundige vertalingen van het omliggende heidelandschap.

architecturale waarde

Landhuis Misonne heeft een uitzonderlijke architecturale waarde omwille van de zeldzame uitvoering van cementrustiek over het gehele exterieur én in het interieur. De toegepaste cementrustiek draagt bij tot het pittoreske karakter van het landhuis en is een bijzondere getuigenis van de mogelijkheden van deze techniek. De verschillende toepassingen van deze decoratietechniek, zoals de balustrade en pilasters in imitatiehout, de imitatiebalken met vakwerk in de gevel, evenals de plint met imitatienatuursteen, zorgen voor een hoge ensemblewaarde van deze decoratietechniek. Bovendien zijn deze geïmiteerde natuurlijke materialen in overeenstemming met de landelijke context waarin het landhuis zich bevindt, waardoor het hoog scoort op contextwaarde. Zoals representatief voor dit type woning zijn de slaapvertrekken sober uitgewerkt en zijn enkel de centrale inkomhal en Vlaamse Zaal op de eerste verdieping rijkelijker gedecoreerd. Ensemblewaarde is er ook door de link tussen het interieur en exterieur van de woning die wordt bestendigd door de aanwezigheid van cementrustiek. Deze architecturale link wordt versterkt door de gelijkaardige vormgeving van de balkonbalustrade in cementrustiek en de trapleuning in hout in het interieur. Het landhuis Misonne is een zeldzaam voorbeeld van de toepassing van cementrustiek op deze schaal en van deze kwaliteit.

technische waarde

Het landhuis heeft een specifieke technische waarde omdat het een herkenbare en representatieve getuigenis is voor de toepassing van cementrustiek. De toepassing van cementrustiek in zowel exterieur als interieur is eerder zeldzaam en zeker op deze schaal. Op verschillende plaatsen is geëxperimenteerd met de verschillende toepassingsmogelijkheden van cement waarbij er enerzijds met kippengaas en anderzijds met grotere ijzeren stangen als basisstructuur werd gewerkt. Ook van de mogelijke polychromie en afwerking van het cement zijn bij dit pand nog specifieke sporen te achterhalen. De ruwe afwerking van de natuursteenplint die diverse kleurige stenen imiteert, is uitzonderlijk en staat in contrast met het geïmiteerde vakwerk of de boomstammen waarbij telkens een andere textuur is geëvoceerd.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.