Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Opslagplaats

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 21277   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21277

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 5. Ten N. van de kerk, breedhuis, gebruikt als opslagplaats, vijf trav. en één bouwl. onder plat dak, XX A. Gevelvlak verdeeld in twee brede rechth. spaarvelden. De bakstenen muur aan de Reie, vanaf nr. 3 tot aan de tweede toegangspoort, was oorspronkelijk hoger. In 1989 gedeeltelijk herbouwd met hergebruikte baksteen en afgedekt met rode tegel- en nokpannen (379). CONSTANDT L. (ed.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Opslagplaats

Begijnhof zonder nummer (Brugge)
Ten noorden van de kerk, breedhuis, gebruikt als opslagplaats, vijf traveeën en één bouwlaag onder plat dak, eerste helft van de 20ste eeuw. Gevelvlak verdeeld in twee brede rechthoekige spaarvelden.