erfgoedobject

Opslagplaats

bouwkundig element
ID
82324
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82324

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Opslagplaats
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Brugge
  Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer
  Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnhof, Brugge
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Begijnhof: kapel en gebouwencomplex
  Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996

Beschrijving

Ten noorden van de kerk, breedhuis, gebruikt als opslagplaats, vijf traveeën en één bouwlaag onder plat dak, eerste helft van de 20ste eeuw. Gevelvlak verdeeld in twee brede rechthoekige spaarvelden. De bakstenen muur aan de Reie, vanaf nummer 3 tot aan de tweede toegangspoort, was oorspronkelijk hoger. In 1989 gedeeltelijk herbouwd met hergebruikte baksteen en afgedekt met rode tegel- en nokpannen.

 • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 40-41.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Is deel van
  Begijnhof


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opslagplaats [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82324 (Geraadpleegd op 12-06-2021)